EBIT

Dostosowany do Twojego modelu obliczania zysku operacyjnego
Chcesz na bieżąco kontrolować swoje wyniki finansowe, a zlecasz usługi zewnętrznej firmie księgowej? W eDokumentach dostęp do tych danych masz w każdej chwili.

Twój model EBIT

Możesz wykorzystać swój własny model do obliczania zysku operacyjnego. eDokumenty posiadają komplet formatek danych, dzięki którym system stale pokazuje wynik finansowy.
Twój model EBIT

Uruchom raport

Zdefiniuj, skąd będą pobierane dane do raportu – możesz korzystać z informacji zgromadzonych w systemie eDokumenty lub systemów zewnętrznych.
Uruchom raport

Bieżąca kontrola

Miej swój raport EBIT zawsze przy sobie – w webowej wersji systemu eDokumenty oraz w swoim smartfonie.
Bieżąca kontrola