eTeczka pracownicza

Zobacz, co możesz zyskać wprowadzając proces oceny pracowników

Zabezpieczenie dokumentów

Do dokumentów mają dostęp tylko osoby, którym nadano odpowiednie uprawnienia. Dla całej bazy tworzona jest codziennie kopia zapasowa, a dodatkowo zachowywane są wcześniejsze kopie zgodnie z ustawioną minimalna retencją. Możliwość trwałego usunięcia dokumentów dostępna jest wyłącznie po upływie określonego czasu dla poszczególnych kategorii.
Zabezpieczenie dokumentów

Integralność treści dokumentacji i metadanych

Zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur - system zapewnia ochronę przed zmianą a także pozwala zweryfikować integralność dokumentów podpisanych elektronicznie.
Integralność treści dokumentacji i metadanych

Stały dostęp do dokumentacji

Stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym - tylko osoby z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami mają wgląd do folderów z aktami pracowniczymi.
Stały dostęp do dokumentacji

Identyfikacja osób mających dostęp do dokumentacji

Identyfikację oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych - szczegółowa historia pozwala przeglądać wszystkie dostępy oraz zmiany dokonywane w dokumentacji.
Identyfikacja osób mających dostęp do dokumentacji

Wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych

Wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych, o których mowa w § 13 ust. 3 – system pozwala na wyszukiwanie dokumentów po wszystkich z wymienionych w rozporządzeniu metadanych.
Wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych

Eksport dokumentacji pracowniczej

Wydawanie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji – wydzieloną teczkę pracownika wraz z całą zawartością można w pobrać w formacie zip, a następnie przeglądać na lokalnym dysku dowolnego komputera lub przekazać do przetwarzania przez inny system informatyczny.
Eksport dokumentacji pracowniczej

Pozostałe rozwiązania

Zobacz, jakie popularne procesy możesz przenieść do eDokumentów
Wnioski urlopowe

Wnioski urlopowe

Elektroniczny wniosek urlopowy zaoszczędzi stresu Twoim pracownikom

EZD

EZD

Elektroniczne zarządzanie dokumentami. Obieg zgodny ze złotym standardem zarządzania dokumentami.

Dekretacje i akceptacje

Dekretacje i akceptacje

Singapur, Londyn, Warszawa? Elektronicznie akceptuj i dekretuj dokumenty niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Kalendarze

Kalendarze

Stary dobry organizer powraca w wersji elektronicznej.

Helpdesk

Helpdesk

Pełna funkcjonalność helpdesk + praca zespołowa = wysoka jakość obsługi

Wnioski zakupowe

Wnioski zakupowe

Workflow i kontrola kosztów zakupów w jednym. Zobacz jakie to proste!

Intranet

Intranet

Zarządzanie dokumentacją i baza wiedzy w jednym!

Archiwum dokumentów elektronicznych

Archiwum dokumentów elektronicznych

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu.