Scorecard

Obserwacja samych wyników finansowych to za mało. Stwórz dla swojej firmy i ludzi Ekran wyników i zobacz swoje przedsiębiorstwo z zupełnie nowej perspektywy.

Opracuj strategię rozwoju

Przekształć strategię rozwoju na cele i pogrupuj je wg działów w firmie. Dla każdego celu zdefiniuj 1-2 wskaźniki, które pomogą Ci zmierzyć postęp w ich realizacji.
Opracuj strategię rozwoju

Zbuduj raport pozwalający na bieżący przegląd

Przeglądaj na bieżąco stan realizacji celów strategicznych w oparciu o zdefiniowane wskaźniki. Mierniki te możesz w każdej chwili zmienić.
Zbuduj raport pozwalający na bieżący przegląd

Motywuj ludzi do pracy

Wyświetl kartę wyników na ekranie w widocznym miejscu. Wyjaśnij pracownikom strategię, ukierunkuj ich działania i zwiększ zaangażowanie.
Motywuj ludzi do pracy

Patrz w przyszłość

Na bieżąco aktualizowane mierniki wyświetlone w Karcie wyników dają obraz pozwalający na przewidzenie, jakie wyniki firma może osiągnąć w przyszłości.
Patrz w przyszłość