Budżety

Aplikacja do kontroli budżetu uporządkuje wiedzę w Twojej firmie na temat planowanych wydatków – na podstawie danych z modułu zakupów i wykonania budżetu – na podstawie zaewidencjonowanych faktur zakupu.  Zyskasz kontrolę i poprawisz kondycję finansową firmy! Wypróbuj system do budżetowania Ready_!

Analizuj przyczyny

Zebrane dane o wynikach mogą być użyte do analizy przyczyn przegranych przetargów. Pozwala to znacznie poprawić szansę na wygraną w kolejnych postępowaniach.
Analizuj przyczyny