Obsługa umów

Ustalenia umów zawsze pod ręką, egzekwuj ich zapisy.

Szybki dostęp do zapisów umowy

Zastanów się, w ilu miejscach jest twoja umowa – w dziale sprzedaży, u prawników, w księgowości? W eDokumentach dostęp do danych masz na zawołanie niezależnie od tego, u kogo jest dokument.
Szybki dostęp do zapisów umowy

Obieg projektów umów bez przestojów

Zautomatyzowany proces obiegu projektów umów pozwala na płynne przechodzenie od jednego kroku do kolejnego, m.in. dzięki eliminacji przestojów na kolejnych etapach opiniowania.
Obieg projektów umów bez przestojów

Tylko uprawnieni pracownicy

Kontrolowany dostęp pozwala wszystkim merytorycznym pracownikom mieć wgląd do zapisów umowy w dowolnym momencie.
Tylko uprawnieni pracownicy

Umowa pod nadzorem

Minimalizujesz ryzyko pomyłki i zagubienia dokumentów jednocześnie zachowując wszystkie wymagane etapy przeglądu. Dobrze zamodelowana procedura workflow pozwala sprawdzać, czy dokumentacja jest kompletna, zawiera potrzebne informacje, kalkulacje itd. Umożliwia też śledzenie etapów procesu, automatyczne wysłanie powiadomień i raportowanie.
Umowa pod nadzorem

Komplet dokumentów

Trzymaj każdą umowę wraz z aneksami i załącznikami w jednej wirtualnej koszulce na dokumenty.
Komplet dokumentów

Kompletny przegląd umów

Przechowuj umowy wraz z załącznikami w systemowym rejestrze, w którym z łatwością dokonasz przeglądu pod względem terminu obowiązywania umowy, zgodności prawnej, merytorycznej itd.
Kompletny przegląd umów

Umowy do zamówień

W eDokumentach możesz łatwo zautomatyzować proces generowania umów na podstawie dokumentów zamówień.
Umowy do zamówień