Montaż i serwis maszyn

Usługi na najwyższym poziomie

Sprawnie obsługuj zlecenia serwisowe, od przyjęcia zgłoszenia, poprzez realizację, do rozliczenia i wygenerowania raportu rentowności.

Montaż i serwis maszyn

Wybierz rozwiązania dla siebie

Kompleksowo obsługuj zlecenia

Dlaczego eDokumenty?

Dobra organizacja logicznie połączona z obiegiem dokumentów jest kluczem do sprawnej obsługi zleceń

Dopasowany do branży

  • W systemie wykonasz wszystkie niezbędne czynności związane ze zleceniem: zarejestrujesz zgłoszenie, sprawdzisz SLA, zgromadzisz dokumentację, zweryfikujesz dostępność zasobów, skontrolujesz realizację, dokonasz rozliczenia, przygotujesz protokoły i raporty.
  • Korzystaj z wirtualnej bazy urządzeń, w której uporządkujesz niezbędną dokumentację, m.in. instrukcje, gwarancje.

 

Świetna organizacja

  • Czas zaoszczędzony na pracach administracyjnych możesz przeznaczyć na organizację szkoleń dla pracowników, aby zaoferować najlepszy poziom usług.
  • Korzystaj z narzędzi zarządzania czasem powiązanych z obiektami w systemie. Monitoruj obciążenie zasobów ludzkich i sprzętowych, zadania dla pracowników, terminy napraw itd.
  • System rejestruje czynności towarzyszące realizacji zleceń, dzięki czemu możesz szybko odtworzyć historię napraw.
  • Prowadź ewidencję kosztów naprawy i serwisu i łatwo rozliczaj czas pracy serwisantów.

 

Zintegrowany

  • Posiadasz system ERP, w którym przechowujesz dane związanie z rozliczeniami? Z łatwością zintegrujesz oprogramowanie z eDokumentami i zapewnisz przepływa danych między nimi.
  • Zadbaj o Lepsze utrzymanie – jeśli firma posiada wiele narzędzi, nie jest w stanie zarządzać nimi bez wsparcia systemu informatycznego. Utrzymując narzędzia w dobrym stanie technicznym obniżasz koszty napraw w przyszłości, gdyż unikasz przestojów spowodowanych nagłą potrzebą naprawy urządzeń.