Budżety

Budżet pod kontrolą? Zobacz jakie to proste!

Aplikacja do kontroli budżetu uporządkuje wiedzę w Twojej firmie na temat planowanych wydatków – na podstawie danych z modułu zakupów i wykonania budżetu – na podstawie zaewidencjonowanych faktur zakupu.  Zyskasz kontrolę i poprawisz kondycję finansową firmy! Wypróbuj system do budżetowania Ready_™!

Tworzenie budżetu

W Ready_ przejmiesz kontrolę nad wydatkami: Niezwykle łatwo zaplanujesz budżet miesięczny lub kwartalny z uwzględnieniem wielu parametrów: pracowników, miejsca powstawania kosztów, rodzaje kosztów i inne stosowanych analityk. Wygodnie edytujesz dane w pliku Excel. Zarządzisz uprawnieniniami do budżetów. Zarząd i księgowość widzą wszystko, a menagerowie tylko do czego powinni mieć dostęp.
Tworzenie budżetu

Planuj wydatki – wnioski zakupowe

W systemie EOD już na etapie tworzenia wniosku zakupowego wiesz, czy wydatek nie przekroczy planowanych kosztów w danym okresie. Dodatkowa akceptacja workflow faktur zakupu może być uzależniona od przekroczenia budżetu.
Planuj wydatki – wnioski zakupowe

Wykonanie budżetu

Gdy w procesie obiegu dokumentu faktura trafia do akceptanta, od razu może zweryfikować, czy koszt mieści się w planowanym budżecie przedsiębiorstwa. Jednym kliknięciem koszt jest zaakceptowany, a w razie wątpliwości dostępny jest wniosek zakupowy.
Wykonanie budżetu