Nowe kokpity managerskie

O zaletach płynących z dobrze przygotowanych zestawieniach KPI nie trzeba chyba przekonywać żadnego managera. W eDokumentach wspieramy tę metodę i przygotowujemy dla Was kolejne szablony kokpitów managerskich.

Jeśli lubisz na bieżąco śledzić ważne wskaźniki rozwoju Twojej firmy, raporty możesz także przenieść do swojego smartfonu. Tworzenie aplikacji mobilnych na bazie istniejącego w systemie modułu zajmuje kilka minut. Dzięki temu będąc poza biurem sprawdzisz m.in. postęp w realizacji projektu.

Zobacz, jakie zestawienia pojawiły się w naszym systemie zarządzania przedsiębiorstwem w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Scorecard

Ideą Scorecard, czyli Tablicy wyników jest spojrzenie na przedsiębiorstwo z kilku ważnych perspektyw. Na początku planowana jest strategia rozwoju, którą przekuwa się na cele. Takie cele są widoczne na zestawieniu wraz z bieżącymi wynikami. Przykładowo możesz wyznaczyć swoim handlowcom osiągnięcie pewnego wyniku finansowego. Aby do niego dojść, pracownicy muszą wykonać rozmowy telefoniczne, spotkać się z potencjalnymi klientami, przygotować oferty. W zestawieniu zobaczysz, jakie działania są wykonywane i z jakim efektem, jaki jest bieżący wynik finansowy oraz ile brakuje do realizacji dużego celu.

scorecard

Taki kokpit możesz wyświetlić na dużym ekranie w widocznym miejscu w biurze, gdyż narzędzie to może zmotywować pracowników do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Rocks

Rocks, czyli cele kwartalne przypisane do każdego pracownika. Zestawienie składa się z kafelków zawierających informacje o stanie realizacji każdego celu. Wyczytasz z niego m.in. ile zadań pozostało do wykonania, ile już zostało zrealizowane, czy ile dokumentów zostało przetworzone. Dane na tablicy są ułożone z podziałem na pracowników.

erp_highlight_resized

Sprzedaż

Chcesz wiedzieć, jak spisuje się dział handlowy? Jedno spojrzenie wystarczy, aby sprawdzić, ilu nowych klientów przybyło od początku miesiąca, ile nowych umów podpisano w wybranym okresie, jak zmienił się wynik finansowy w porównaniu z ubiegłym miesiącem itd.

handlowy

Przegląd wybranych wskaźników

Miernikiem kondycji przedsiębiorstwa nie jest jedynie wynik finansowy. Skomponuj swój własny przegląd ważnych wskaźników i umieść w nim dane takie, jak: liczba godzin pracowników w projektach, realizacja planu sprzedaży, podsumowanie należności, koszty wydziałowe w bieżącym miesiącu itd.

Dashboard-Main-1920

Administrator