Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Polityka prywatności aplikacji mobilnych eDokumenty

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej 'eDokumenty’ firmy eDokumenty Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „Administrator”).

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

2.1. zaszyfrowany unikalny Identyfikator Aplikacji – przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.

2.2. zaszyfrowane dane autoryzacyjne użytkownika.

3. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja ‘eDokumenty’ może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

3.1. danych kontaktów w przypadku importu kontaktu z książki telefonicznej do systemu eDokumenty,

3.2. funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych oraz wysyłania wiadomości SMS – w celu kontaktu z wybranym przez użytkownika klientem.

W zależności od wersji systemu operacyjnego, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

4. Aplikacja dla systemu iOS i telefonów 5s lub nowszych, pozwala na korzystanie z technologii Touch ID służącej do sprawdzania tożsamość użytkownika na podstawie jego linii papilarnych. Technologia Touch ID ułatwia logowanie się do aplikacji. Całość danych biometrycznych znajduje się po stronie dostawcy urządzenia (Apple). Administrator nie przechowuje żadnych danych biometrycznych.

5. Aplikacja dla systemu Android, pozwala na korzystanie z technologii Fingerprint Auth służącej do sprawdzania tożsamość użytkownika na podstawie jego linii papilarnych. Technologia Fingerprint Auth ułatwia logowanie się do aplikacji. Całość danych biometrycznych znajduje się po stronie dostawcy urządzenia. Administrator nie przechowuje żadnych danych biometrycznych.

6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://edokumenty.eu/polityka-prywatnosci-aplikacji-mobilnej