OnPremise

Największa elastyczność, bezterminowa licencja i możliwość instalacji na własnych serwerach lub prywatnej chmurze obliczeniowej.

System Ready_™, tworzony przez firmę eDokumenty, jest również dostępny w wersji onPremise. Rekomendowany jest dla firm powyżej 30 stanowisk, które posiadają już własną infrastrukturę i są w stanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i dostępności dla systemu. Wersja onPremise może być również instalowana na wskazanej przez Klienta prywatnej chmurze obliczeniowej, która spełnia te same warunki.

W celu weryfikacji możliwości instalacji udostępniamy checklistę instalacji onPremise, która może posłużyć do Checklista wymagań dla instalacji onPremise  weryfikacji zdolności organizacyjnej firmy do tego rodzaju instalacji. Jeśli spełnienie zawartych tam warunków byłoby niemożliwe, rekomendujemy wybór opcji cloud, w której zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa i stałą dostępność systemu w chmurze.

 

Aby otrzymać ofertę na system Ready_ napisz do nas!

Napisz do nas!