Rzeczowy wykaz akt

Porządek w systemie, to porządek w Twojej firmie

Wprowadź rzeczowy wykaz akt w elektronicznym obiegu dokumentów i uporządkuj dokumenty i sprawy. Rozwiązanie sprawdzi się zarówno w urzędzie, jak i w firmie.

Nie zgiń w gąszczu kategorii

W eDokumentach duża liczba kategorii dokumentów nie oznacza bałaganu w systemie obiegu dokumentów. Wręcz przeciwnie – dziesiętny wykaz sprawia, że jest struktura dokumentów jest przejrzysta. Kategorie są niezbędnym elementem systemu EZD
Nie zgiń w gąszczu kategorii

Stabilna i jasna struktura

Podstawowe drzewo jest definiowane przez administratora systemu. Dzięki temu struktura kategorii dokumentów jest uporządkowana i stabilna. Użytkownicy mogą rozszerzać ją o sprawy bez naruszania głównego podziału.
Stabilna i jasna struktura

Podział teczek

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt porządkuje sprawy, które pracownicy prowadzą w systemie obiegu dokumentów. Elektroniczne teczki stanowiące kontenery na sprawy zakładane są w działach łączą w sobie identyfikator komórki z numerem RWA.
Podział teczek