Skład chronologiczny

Wyobraź sobie biura bez szaf

Wprowadź elektroniczny obieg dokumentów eDokumenty z obsługą składu chronologicznego i utrzymuj porządek w papierowych kopiach dokumentów lub wprowadź system EZD, aby zminimalizować ilość przetwarzanych dokumentów papierowych.

Wspieramy dobrą organizację dokumentów

Uporządkuj dokumentację w postaci papierowej zgodnie z kolejnością wprowadzania jej elektronicznych kopii do systemu.
Wspieramy dobrą organizację dokumentów

Dokumenty pod ochroną

Umieszczaj papierowe kopie w składzie chronologicznym tuż po ich rejestracji w systemie obiegu dokumentów. Specjalne zaprojektowane, proste procedury obsługi składu zapewnią im prawidłowe ułożenie.
Dokumenty pod ochroną

Łatwe odnalezienie dokumentu

Nawet, jeśli dokument nie został w całości wprowadzony do systemu obiegu dokumentów, możesz szybko go odnaleźć w dzienniku i zlokalizować w składzie chronologicznym.
Łatwe odnalezienie dokumentu

Wypożyczanie dokumentacji

Niezależnie od tego, czy składowane materiały mają postać nośnika elektronicznego, czy papierową, możesz je wypożyczać pracownikom. Proces zaczyna się od elektronicznego formularza i odnotowaniu w systemie szczegółów wydania materiałów ze składu.
Wypożyczanie dokumentacji

Wyszukiwanie po kodzie

Rejestrując wydanie i zwrot dokumentu możesz zeskanować wygenerowany wcześniej i naklejony na papierową kopię kod kreskowy. Skanując kod w ciągu kilku sekund odnajdziesz dokument w systemie.
Wyszukiwanie po kodzie

Monitorowanie wypożyczonej dokumentacji

Ustal częstotliwość, z jaką chcesz weryfikować stan wypożyczonej dokumentacji. System sam wygeneruje raport, w którym znajdziesz informacje o wypożyczającym i terminach.
Monitorowanie wypożyczonej dokumentacji