Sprawy

Sprawy zapewniają powiązanie ze sobą dokumentów, kontrolę terminowości oraz właściwą kategoryzację.

Wprowadź jednolity rzeczowy wykaz akt, utwórz teczki i zarządzaj sprawami. Zobacz, ile korzyści przynosi elektroniczny system obiegu dokumentów.

Organizacja dokumentów

Wykorzystaj sprawy jako elektroniczne koszulki na dokumenty i przetrzymuj w jednym miejscu cały ciąg korespondencji wraz z załącznikami i historią dekretacji i akceptacji. Sprawy to jedna z kluczowych funkcji systemu EZD.
Organizacja dokumentów

Małe projekty

Sprawę w eDokumentach możesz wykorzystać jako „check-listę” np. kiedy przygotowujesz i negocjujesz umowę lub realizujesz zamówienie. W jednym miejscu zbierz listę zadań i dokumentów.
Małe projekty

Sprawa z pozycjami

Sprawa może posiadać zakładkę, w której w zależności od procesu biznesowego możesz dodawać pozycje sprawy zakupowej, sprzedażowej etc.
Sprawa z pozycjami

Ewidencja kosztów projektu

Pozwól pracownikom w łatwy sposób przypisywać koszty do projektów i rozliczać umowy długoterminowe.
Ewidencja kosztów projektu

Odtworzenie przebiegu sprawy

eDokumenty rejestrują wszystkie czynności realizowane w systemie obiegu dokumentów w kontekście sprawy. Dostęp do jej historii pomoże Ci w szybki sposób odtworzyć przebieg wybranej sprawy.
Odtworzenie przebiegu sprawy

Automatyzacja działań

Niezależnie od tego, do czego wykorzystujesz sprawy, zautomatyzuj powtarzalne czynności definiując wcześniej procedury workflow, które pokierują przebiegiem procesów biznesowych.
Automatyzacja działań

Uprawnienia

Każda sprawa pozwala ściśle kontrolować, kto ma dostęp do zgromadzonych w niej danych i w jakim zakresie.
Uprawnienia

Dyskusja na temat

Omawiaj każdą sprawę ze współpracownikami bezpośrednio na kartotece.
Dyskusja na temat